Over ons

Het werkingsgebied van de lokale politie HANO beslaat het grondgebied van de stad Hamont-Achel en de gemeente Pelt. Het volledige werkingsgebied omvat 12726 Ha en telt ongeveer 45.500 inwoners.

Door op de 'lees-meer' knop te klikken vindt u meer uitleg over de beleidsorganen van de lokale politie HANO

De lokale politie legt de lat hoog inzake algemene werking. Wij streven naar een politiezorg met gemeenschapszin dat wil zeggen met een dienstverlenende ingesteldheid willen wij bijdragen aan de integrale veiligheid en leefbaarheid. Dit gebeurt in samenwerking met al onze partners en onder het gezag van onze overheden.

Het zonaal veiligheidsplan is de leidraad voor uw lokale politie wat betreft de werking en de te bereiken doelen voor de aangegeven jaren.

Het jaarverslag geeft u op een korte en duidelijke manier een goed beeld van wat onze politiezone heeft gerealiseerd in het afgelopen jaar.

Het organogram toont de hiërachie van onze politiezone en wordt minstens jaarlijks geupdate.

In het overlastreglement kan u alles vinden over de lokale reglementering inzake geluidsoverlast en openbare veiligheid. Heeft u na het raadplegen van dit document nog vragen? Stel ze gerust per mail!

Hier vindt u de agenda van iedere politieraad.
Als u graag een persoonlijke uitnodiging met de agenda ontvangt, gelieve dat per mail aan te vragen bij onze HRM-medewerker Verva Vaes: vera.vaes@police.belgium.eu.

De verslagen van de politieraad kan u hier ten alle tijden raadplegen.