Onze werking

De lokale politie legt de lat hoog inzake algemene werking. Wij streven naar een politiezorg met gemeenschapszin d.w.z. met een dienstverlenende ingesteldheid willen wij bijdragen aan de integrale veiligheid en leefbaarheid. Dit gebeurt in samenwerking met al onze partners en onder het gezag van onze overheden.

We beogen een open en kwaliteitsvolle politiezorg met gemotiveerde medewerkers en dit volgens de noden en behoeften van onze snel evoluerende maatschappij. Hierbij wordt bijzonder aandacht besteed aan: zichtbaarheid, bereikbaarheid en aanspreekbaarheid; loyaliteit, integriteit en onpartijdigheid; flexibiliteit, polyvalentie en teamwork; individuele rechten, vrijheden en waardigheid van elke persoon.

Wij zijn er ons van bewust dat dit een gedurfde visie is en dat zeker niet altijd alles perfect verloopt in de dagelijkse werking.

Opmerkingen of suggesties die onze werking kunnen verbeteren zijn uiteraard steeds welkom.