Agenda politieraad

Als u graag een persoonlijke uitnodiging met de agenda ontvangt, gelieve dat per mail aan te vragen bij onze HRM-medewerker Vera Vaes: vera.vaes@police.belgium.eu.