Politiecollege

Veiligheid is en blijft een prioriteit in een democratische samenleving. Als overheid dienen wij hiervoor permanent aandacht te hebben, want de burger heeft recht op een veilige leefomgeving. Vanzelfsprekend denken wij onmiddellijk aan politie als we over veiligheid spreken. De politie is een hoofdrolspeler op dit vlak en beschikt over vele wettelijke middelen om de veiligheid te garanderen.

Toch groeit steeds meer het besef dat het domein van de veiligheid geen exclusief werkterrein voor de politie is. Steeds meer en terecht wordt er gewag gemaakt van 'integrale veiligheid' waarbij naast de politie nog talrijke andere partners opduiken die mee dienen in te staan voor het garanderen van de (lokale) veiligheid: gerechtelijke overheden, gemeentebestuur, welzijnssector…, maar daarnaast hebben ook de buurtgemeenschappen en de individuele burger hun rol te vervullen.

Het politiecollege speelt een belangrijke rol in de regie met betrekking tot de integrale veiligheid. Immers iedere burgemeester blijft verantwoordelijk voor de veiligheid in zijn gemeente. Om deze reden wordt de politiewerking op de voet gevolgd en staat het politiecollege in voortdurend overleg met de korpschef. Om de lokale politie toe te laten haar complexe taken naar behoren uit te voeren, worden jaarlijks de nodige financiële middelen aan de politie toegekend. Dit moet hen in staat stellen om voldoende personeel aan te werven en op te leiden, evenals modern en efficiënt materieel aan te kopen.