Dienst informatica

Samuel Bas

Samuel Bas
Energiestraat 3
3910 Pelt

Telefoon

De dienst informatica wordt waargenomen door consulent Samuel Bas.

Deze dienst omvat zowel het technisch als het functioneel beheer van de informatica d.w.z. het onderhoud en de goede werking van de computernetwerken en het fungeren als contactpunt tussen de eigen politiedienst en de andere informatica- en gegevensbeheerders van de geïntegreerde politie.