Onze politiezone

Het werkingsgebied van de lokale politie HANO beslaat het grondgebied van de stad Hamont-Achel en de gemeente Pelt. Het volledige werkingsgebied omvat 12726 Ha en telt ongeveer 45.500 inwoners.

De politiezone is dus een meergemeentenzone in het noorden van de provincie Limburg en grenst aan Nederland. De politiezone heeft een overwegend landelijk karakter. Aangrenzende politiezones zijn PZ Kempenland, Lommel en Carma.

Onze politiezone kent een lage criminaliteitsgraad, maar toch moeten we bijzondere aandacht hebben voor enkele criminaliteitsfenomenen zoals woninginbraken en verdovende middelen.

De verkeersafwikkeling in de politiezone verloopt hoofdzakelijk via lokale wegen. Dit zorgt regelmatig voor overlast in de centra en creëert een onveiligheidsgevoel. Om deze reden doen wij extra inspanningen op het vlak van verkeerstoezicht en verkeerscontrole.