U gaat niet akkoord met de boete

Indien u een onmiddellijke inning hebt ontvangen samen met uw betalingsopdracht:

Open uw dossier via www.verkeersboetes.be en vul daar het betwistingsformulier in.

Dit formulier stuurt u ingevuld door naar de Verkeersboetes.

Betwistingsformulieren stuurt u dus niet naar de politie!

Indien u een klassiek proces-verbaal hebt ontvangen (dus zonder betalingsopdracht):

Stuur het antwoordformulier dat bij het proces-verbaal zit terug naar de verbaliserende eenheid.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie HANO via het contactformulier of telefonisch via 011 44 08 20.