U twijfelt aan de echtheid van een verkeersboete

De authenticiteit van verkeersboetes

Burgers vragen zich soms af of ze wel een echte verkeersboete hebben ontvangen, zeker wanneer het gaat om een ‘bevel tot betalen’. Deze is relatief nieuw en heeft een moderne lay-out. Het ‘bevel tot betalen’ verschilt van de onmiddellijke inning en de minnelijke schikking.

Wat is een bevel tot betalen?

Het bevel tot betalen vormt de laatste stap in de fase van de vrijwillige inning. Indien de overtreder het bevel tot betalen niet betaalt, kunnen er verschillende mogelijkheden volgen. Indien het gaat over een Belgische overtreder, dan kan het dossier overgemaakt worden aan de FOD Financiën voor een gedwongen invordering. Gaat het over een Europese overtreder, dan wordt de verantwoordelijkheid voor de inning van de boete overgedragen aan de lidstaat via een Europees certificaat.

De procedure van een verkeersboete:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kan u de authenticiteit nagaan van een verkeersboete, en meer bepaald van een bevel tot betalen?

U kan volgende zaken controleren om zeker te zijn dat het om een echte verkeersboete gaat;

- het vermelde PV-nummer

- het bankrekeningnummer waarop de betaling moet worden verricht. Dit is BE34-6792-0036-2590.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgelet: het gevorderde bedrag kan verschillen!

Het bedrag vermeld op het bevel tot betalen is afhankelijk van het bedrag dat de burger reeds betaalde. Het bedrag op het bevel tot betalen kan dus hoger of lager zijn dan de geldsom die aanvankelijk via de onmiddellijke inning of minnelijke schikking werd opgelegd. Men kan dus niet enkel en alleen op basis van het bedrag bepalen of het bevel tot betalen echt is of niet.

Een voorbeeld:

 

Een overtreder krijgt een onmiddellijke inning van 53 euro. De overtreder betaalt de boete niet en ontvangt daarom een minnelijke schikking die de geldsom met 33% verhoogd.

  • €53 + 33% = €70,49.

 

  1. De overtreder betaalt na ontvangst van de minnelijke schikking  €50 euro.  Het resterende saldo is dus €20,49 euro. Het dossier evolueert daarom verder naar een bevel tot betalen. Het bedrag van de minnelijke schikking wordt verhoogd met 35%.
  • €70,49 + 35% (€24,67) = €95.18
  • €95,18 - €50 (reeds betaald) = €45,16.

 

OF

 

  1. De overtreder betaalt het bedrag van €70,49 te laat. Het dossier evolueert dus verder naar een bevel tot betalen. Het bedrag van de minnelijke schikking wordt verhoogd met 35%, wat neerkomt op een toeslag van €24,67. Omdat de overtreder te laat betaald heeft, is deze dus nog €24,67 verschuldigd.

Nog twijfels

Zijn er ondanks de bovenstaande informatie nog steeds twijfels wat betreft de echtheid van een verkeersboete?

U kan steeds terecht op de website www.verkeersboetes.be . Als u erin slaagt om in te loggen met het PV-nummer en de identificatiecode, is de verkeersboete echt.

 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie HANO via het contactformulier of telefonisch via 011 44 08 20.