Laatste nieuws

Niet-dringende aangiftes op afspraak vanaf 1 september

Voor niet-dringende aangiftes en meldingen werken we vanaf 1 september 2020 met onthaal op afspraak.  Dankzij deze nieuwe aanpak kunnen we  meer dienstverlening op maat bieden met oog op de uitdagingen van de toekomst. Deze vernieuwing biedt voor de Aarschottenaar verschillende voordelen: “Je wordt verwacht… en hoeft niet meer te wachten.”