Zonaal veiligheidsplan

In het zonaal veiligheidsplan worden de prioriteiten van een politiezone vastgelegd. De voorbereiding hiervan gebeurt in de zonale veiligheidsraad. Deze is samengesteld uit de burgemeester van Aarschot, de procureur des Konings te Leuven, de korpschef van de lokale politie, de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie, de gerechtelijk directeur van de federale politie en de arrondissementscommissaris.

Je kan een samenvatting van het huidige zonaal veiligheidsplan hier bekijken.

In het zonaal veiligheidsplan worden de prioriteiten van een politiezone vastgelegd. De voorbereiding hiervan gebeurt in de zonale veiligheidsraad. Deze is samengesteld uit de burgemeester van Aarschot, de procureur des Konings te Leuven, de korpschef van de lokale politie, de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie, de gerechtelijk directeur van de federale politie en de arrondissementscommissaris.

Je kan een samenvatting van het huidige zonaal veiligheidsplan hier bekijken