Intern toezicht

De dienst intern toezicht voert toezicht uit op de taakuitvoering door de individuele politieambtenaar.

Deze dienst ontvangt en behandelt alle klachten en felicitaties die betrekking hebben op de werking van het politiekorps.

Stuur een e-mail