Nieuws

Gevonden fietsen - maart 2021

Hierbij vind je een overzicht van de fietsen die wij de voorbije weken gevonden hebben en waarvan de eigenaar tot nu onbekend blijft.

In functie van een verhuis, bouwwerken of andere werken kan je een aanvraag indienen voor de inname van openbaar domein op gemeentewegen bij onze stadsdiensten.

Opgelet: heeft je aanvraag tot inname van het openbaar domein betrekking op een gewestweg, dan bezorgt de stad Aarschot je aanvraag aan het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant (AWV). AWV verleent enkel een vergunning op voorwaarde dat het stadsbestuur eveneens een vergunning verleent. Bijgevolg is het noodzakelijk om de aanvraag tijdig in te dienen.

Meer info en aanvraag indienen doe je hier: https://www.aarschot.be/inname-van-openbaar-domein

Gevonden fietsen - februari 2021

Hierbij vind je een overzicht van de fietsen die wij de voorbije weken gevonden hebben en waarvan de eigenaar tot nu onbekend blijft.

Fietsopruimactie station Aarschot

In december 2020 werd een fietsopruimactie georganiseerd aan het station van Aarschot. Hierbij vind je een overzicht van de fietsen die wij in samenwerking met Fietspunt Aarschot op 30/12/2020 hebben weggehaald. Als je één van de fietsen denkt te herkennen als de jouwe, neem dan contact met ons.

Niet-dringende aangiftes op afspraak vanaf 1 september

Voor niet-dringende aangiftes en meldingen werken we vanaf 1 september 2020 met onthaal op afspraak.  Dankzij deze nieuwe aanpak kunnen we  meer dienstverlening op maat bieden met oog op de uitdagingen van de toekomst. Deze vernieuwing biedt voor de Aarschottenaar verschillende voordelen: “Je wordt verwacht… en hoeft niet meer te wachten.”