Handhaving openbare orde

De handhaving van de openbare orde bestaat in het vrijwaren en, indien nodig, herstellen van de openbare rust, veiligheid en gezondheid. Hierbij gaat het om gebeurtenissen die op lokaal vlak de openbare orde kunnen verstoren en waarvan het goede verloop een politieaanwezigheid vereist, bv. sportevenementen, markten of kermissen. Voor deze evenementen zetten we de operationele leden uit alle diensten van ons korps in. Indien de eigen middelen in personeel en/of materieel niet volstaan, kan operationele steun van de federale politie gevraagd worden.

Elf leden van de zone kunnen ook bovenlokaal ingezet worden tijdens grootschalige evenementen of gebeurtenissen (HYCAP: gehypothekeerde capaciteit). Voor deze federale opdrachten solliciteert de bestuurlijk directeur-coördinator onze zone om personeel te leveren. Het gaat hier bijvoorbeeld over de bewaking van gevangenissen bij een cipiersstaking of de inzet bij grote betogingen of festiviteiten. De leden HYCAP volgen jaarlijks bijscholing.