Interventie

De dienst interventie staat in voor de afhandeling van noodoproepen.

Oproepen tot interventie kunnen opgedeeld worden in dringende en niet-dringende interventies. Bij dringende interventies (personen in gevaar, heterdaad diefstal, verontrustende verdwijning,…) gaat de ploeg onmiddellijk ter plaatse: snelheid en veiligheid primeren. Bij niet-dringende interventies primeert de kwaliteit van de dienstverlening.

De interventieploegen van de politiezone Aarschot staan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 in voor de tussenkomsten op het terrein.

Via een centraal communicatiecentrum worden deze ploegen gestuurd, gecoördineerd en opgevolgd.

De bijzonderste taken van deze ploegen bestaan onder andere uit:

  • het beantwoorden van dringende oproepen zoals verkeersongevallen, inbraken, twisten, rampen, onheil of andere schadegevallen
  • het verzekeren van patrouilles over het gehele grondgebied van de politiezone
  • het handhaven van de openbare orde door algemeen toezicht op openbare plaatsen, tijdens festiviteiten en bij elke grote volkstoeloop
  • het voeren van lokale bestuurlijke en gerechtelijke acties
  • het opsporen en vaststellen van misdrijven, wanbedrijven en overtredingen en daarbij het verzamelen van bewijzen, eventuele daders vatten en opsporen.

De interventieploegen weten nooit vooraf op welke oproepen zij een antwoord moeten bieden. Dit maakt hun taak afwisselend maar ook zeer moeilijk. Ook al zullen zij steeds proberen om elke tussenkomst zo snel en adequaat mogelijk af te handelen, hou er rekening mee dat er soms een wachttijd kan zijn voor een ploeg tot bij je kan geraken. De kans bestaat dat zij nog bezig zijn met een andere opdracht of zich aan het andere eind van het grondgebied bevinden.

Verschillende interventiemedewerkers hebben daarnaast ook bepaalde taakaccenten: jeugd- en sociale dienst, lokaal informatiekruispunt, kinderverhoor, dierenwelzijn, enzoverder.

Stuur een e-mail