Over ons

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit een 190-tal politiezones, waarvan het aantal fluctueert door veranderingen in het politielandschap (bijvoorbeeld door fusies van politiezones ). PZ Aarschot is één van deze lokale politiezones.

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Bart Van Thienen. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij staat onder het gezag van de burgemeester.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties:

  • Wijkwerking,
  • Onthaal,
  • Interventie,
  • Slachtofferbejegening,
  • Lokale recherche,
  • Handhaving openbare orde,
  • Verkeer

In het zonaal veiligheidsplan worden de prioriteiten van een politiezone vastgelegd. De voorbereiding hiervan gebeurt in de zonale veiligheidsraad. Deze is samengesteld uit de burgemeester van Aarschot, de procureur des Konings te Leuven, de korpschef van de lokale politie, de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie, de gerechtelijk directeur van de federale politie en de arrondissementscommissaris.

Je kan een samenvatting van het huidige zonaal veiligheidsplan hier bekijken.

Tijdens de vergadering van de zonale veiligheidsraad van 7 november 2016 werd de verlenging van het zonaal veiligheidsplan door middel van een addendum - aanpassing ZVP 2014-2019 goedgekeurd.

In het jaarverslag 2018 laten we je kennis maken met de beleidslijnen en de werking van onze politiezone, de behaalde resultaten van het voorbije jaar en onze toekomstplannen.

Jaarverslag 2018

Spreekt een job bij de politie je aan? Lees dan zeker deze rubriek.