Directiesecretariaat ‘Personeel – Logistiek – Financiën’

Het directiesecretariaat werkt rechtstreeks onder de korpschef en staat onder meer in voor de uitvoering en naleving van de statuten, het beheer van de persoonlijke dossiers, de voorbereidingen en opvolging van het budget, de voorbereidingen voor het politiecollege en de politieraad.

In hun specifieke functie maken de ontvanger en de secretaris van de zone deel uit van het directiesecretariaat.