Onze organisatie

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit een 190-tal politiezones, waarvan het aantal fluctueert door veranderingen in het politielandschap (bijvoorbeeld door fusies van politiezones ). PZ Aarschot is één van deze lokale politiezones.

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Bart Van Thienen. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij staat onder het gezag van de burgemeester.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties:

  • Wijkwerking,
  • Onthaal,
  • Interventie,
  • Slachtofferbejegening,
  • Lokale recherche,
  • Handhaving openbare orde,
  • Verkeer