Diefstalpreventie

BETER TE VOORKOMEN DAN TE GENEZEN

In de meeste politiezones van de provincie Vlaams-Brabant staat de inbrakenproblematiek bovenaan het lijstje. Maar iedereen kan als een goede huisvader zijn steentje bijdragen. Daarom wordt er door de politie ook advies over diefstalpreventie verleend. Op uw verzoek komt een daarvoor opgeleide politieinspecteur bij u aan huis en geeft gratis en vrijblijvend een advies op maat van uw woning.

Een dergelijk advies bestaat uit vier soorten maatregelen:

1) Organisatorische maatregelen: Dit zijn een aantal leefgewoonten die u zich moet eigen maken. Ze zijn gratis, meestal zeer eenvoudig maar wel efficiënt.

2) Bouwkundige maatregelen: Dit zijn verbeteringen aan ramen, deuren, sloten, beglazing ... Inbrekers kiezem immers altijd de weg van de minste weerstand. "Ramen en deuren sluiten, houdt de inbrekers buiten".

3) Elektronische maatregelen: Dit zijn de alarmsystemen. Deze maatregelen hebben pas zin nadat de organisatorische en bouwkundige maatregelen worden toegepast.

4)Merken en registreren: Kostbare voorwerpen worden best geregistreerd aan de hand van een serienummer. Heeft het voorwerp geen eigen nummer, wordt het best gemerkt. Zo vergroot de kans op terugvinden en terugbezorging aanzienlijk.

Ook nog dit: Sommige gemeenten geven premies of subsidies voor technopreventieve maatregelen. Vergeet ze niet aan te vragen bij uw gemeentebestuur!

Zie ook: preventietips provincie Vlaams-Brabant

Wenst u een diefstalpreventieadvies op uw maat of hebt u een vraag voor onze diefstalpreventieadviseurs, klik hier