Slachtofferbejegening

Slachtoffer van gewelddaden? Durf je geen klacht in te dienen? Wil je er eerst eens over praten?

Neem gerust contact op met onze slachtofferbejegenaar