Dienst Wapens

De provinciegouverneur van de provincie waarin u uw hoofdverblijfplaats hebt, is bevoegd voor het verlenen van wapenvergunningen en -erkenningen. Sinds de wetswijziging van 9 juni 2006 zijn er enkel nog vergunningsplichtige wapens, vrij verkrijgbare wapens en verboden wapens.

Voor bijkomende informatie kunt u zich wenden tot de lokale politie of tot de wapendienst van de gouverneur.

Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3001 Leuven

tel: 016/26.78.03 fax: 016/26.78.17

email: wapens@vlaamsbrabant.be

Om naar de website te gaan van de provincie Vlaams-Brabant klik hier. De nodige documenten zijn op deze site voorhanden.