3 acties tegen overlast

Eind april voerde ons FOT-team 3 verschillende acties uit tegen overlast in de PZ Wokra.

Tijdens deze acties werden verschillende PV’s opgesteld:

  • 15 PV’s drugsbezit
  • 2 PV’s schending voorwaarden
  • 2 PV’s illegale wapendracht
  • 11 OI’s en 2 PV’s inzake verschillende verkeersinbreuken
  • Er werden in totaal 40 personen gecontroleerd.

Samen met FOD Volksgezondheid werden verschillende handelszaken gecontroleerd. In een shishabar werden inbreuken vastgesteld op het onjuist gebruik van tabak en het roken in gesloten ruimtes. In 2 nachtwinkels werden dan weer niet-conforme e-sigaretten en cosmetica in beslag genomen. Op een lokale scoutsfuif werd controle uitgevoerd op het schenken van alcohol aan minderjarigen en roken in lokalen, hier werden 2 overtredingen vastgesteld. Tot slot kreeg een café een PV voor het aanzetten tot roken en kreeg een andere handelszaak een waarschuwing voor het uitstallen van CBD.

Tijdens een actie met de verkeersdienst en VLABEL werd er voor €3889,05 aan achterstallige belastingen geïnd en €1276 voor 11 voertuigen die niet of te laat gekeurd waren. 114 bestuurders werden onderworpen aan een ademtest waarvan er 1 zijn rijbewijs voor 3 uur moest afgeven. 1 bestuurder moest zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren ingevolge een positieve speekseltest. 2 voertuigen werden getakeld wegens niet-verzekering en rijden spijts verval. De winnaar van de dag was een bestuurder van een voertuig die al sinds 2017 niet meer in het bezit was van een rijbewijs.

Labels