Covid-19

Het is niemand ontgaan dat ons land opnieuw in een volle coronacrisis is aanbeland en dat we opnieuw geconfronteerd worden met een vorm van lockdown zoals eerder in de maand maart het geval was. We wensen eerst en vooral uitdrukkelijk te stellen dat de meeste mensen, zelfs de grote meerderheid, de regels goed opvolgen waarvoor onze uitdrukkelijke dank.

 

Niemand vindt deze situatie, die lang aansleept, leuk en dus ook uw politiedienst niet!

We zijn echter onderworpen aan opgelegde taken vanwege de federale en provinciale overheden om streng te controleren op het naleven van de regels inzake bestrijding van dit virus dat, laat ons ernstig wezen, bewezen heeft dat het geen simpele ziekte is maar een zeer gevaarlijke kwaal die momenteel nog niet te bestrijden valt met een vaccin. Uw politiezone werkt zeer nauw samen met de burgemeesters van Kraainem en Wezembeek-Oppem en dat in ieders belang. Stel u maar voor dat uw familielid, vriend , collega of kennis door een gebrek aan naleving van de elementaire regels ziek wordt en misschien afstevent op een opname in het ziekenhuis, op intensieve zorgen al dan niet met beademing en voor sommigen mogelijks met een noodlottige afloop.

Daarom zal uw politiezone, in nauwe samenwerking met de burgemeesters nauwlettend toezien op de strikte naleving van de corona regels die alom bekend zijn en steeds te raadplegen zijn op de website https://www.info-coronavirus.be

Wij rekenen op jullie allemaal, zorg voor jezelf en je omgeving