Fietscontrole !

Op vrijdag 8 en vrijdag 15 januari werd er controle uitgevoerd op fietsverlichting. Op 8 januari werden er 29 verwittigingen naar de respectievelijke ouders van overtreders gestuurd met de vraag de fietsen van de kinderen in regel te stellen.

Op 15 januari werd er op dezelfde locatie controle gehouden en hebben onze diensten 1 proces-verbaal opgesteld. Ouders van één leerling hadden geen gevolg gegeven aan onze eerdere verwittiging.