Horecazaken en het coronavirus.

Coronavirus: raadgevingen voor de heropstart van de horecazaken

Om de heropening van de horeca te begeleiden heeft de FOD Economie (website FOD economie) een gids met tips en communicatiedragers samengesteld om de restaurant- en café-uitbaters te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten.

Gids voor een veilige heropstart van de horeca

De gids bevat de minimale en noodzakelijke preventiemaatregelen voor veilige contacten tussen restaurant- en café-uitbaters, hun personeel en hun klanten. De gids is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. U vindt de gids hier .

Het gaat onder meer om:

 • algemene regels voor de toegang tot cafés en restaurants,
 • organisatie van de binnen- en buitenruimtes,
 • hygiënemaatregelen,
 • manieren om fysiek contact te beperken,
 • klanteninformatie,
 • organisatie van de dienst,
 • richtlijnen die klanten moeten respecteren,
 •  …

Download de gids in het NL (pdf)

Formulier om contactgegevens te registreren

Elke horeca-uitbater moet bij de aankomst per tafel de contactgegevens (naam, telefoonnummer of e-mailadres) van één klant registreren.

 • De horeca-uitbater moet die gegevens gedurende 14 kalenderdagen bewaren om later contactonderzoek te faciliteren.
 • De contactgegevens mogen enkel gebruikt worden voor de strijd tegen COVID-19.
 • Na 14 kalenderdagen moeten de contactgegevens worden vernietigd.
 • Klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Weigeren ze dat, dan wordt hen de toegang tot de horecazaak bij aankomst geweigerd.

Horeca-uitbaters kunnen voor de registratie een voorbeeldformulier gebruiken, dat werd opgesteld in samenwerking met de horecafederaties. Er is een apart formulier voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië. U vindt ze hier .