Interpellatie van 6 minderjarigen ingevolge het niet-respecteren van het samenscholingsverbod (CoVid-19).

Tijdens een patrouille merkt één onze inspecteurs op 21.11.2020 om 14u50 een 6-tal jongeren op die de Corona-maatregelen niet respecteren, met name het samenscholingsverbod. Toen hij t.h.v. de de Burburelaan te 1950 Kraainem wou overgaan tot identificatie van de jongelui nemen deze de vlucht.

Met de bijstand van meerdere collega's waaronder ook collega's van de naburige PZ Zaventem en na een achtervolging van meerdere kilometers doorheen velden en bossen worden de 6 jongens (tussen 15 en 18 jaar) geïnterpelleerd in de bossen nabij de Ooievaarslaan te 1970 Wezembeek-Oppem. Zij waren verbaal agressief en niet meewerkend. Een deel van hen was niet in bezit van de identiteitskaart. Zij werden overgebracht naar het commissariaat voor verder nazicht. Ten hunnen laste werd PV (niet-naleving van het samenscholingsverbod in het kader van de Covid-19-maatregelen) opgesteld en hun ouders werden verwittigd.