Maandthema - voor de maart 2021

Deze maand gaat onze aandacht naar sluipverkeer meer bepaald : het negeren van het verbodsbord C1 en C3 (met onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer').

De resultaten van onze controles in het kader van het maandthema van de maand februari 2021 vindt U in een vorig artikel.