Opgelet : oplichtingen rond het coronavirus !

Oplichters spelen heel vaak in op de actualiteit en op (angst)gevoelens van mensen. In een nieuwe vorm van oplichting misbruiken cybercriminelen de angst voor het Covid-19-virus. Enkele voorbeelden van dergelijke fraude vindt U hieronder.

Cybercriminelen doen zich bijv. voor als medewerker van een ziekenhuis en laten per mail weten dat je in contact zou zijn gekomen met een coronapatiënt. Ze vragen om de vragenlijst in bijlage in te vullen en terug te sturen. Doe dit niet ! De bijlage bevat vermoedelijk een virus dat stiekem op je computer wordt geïnstalleerd (zodra de bijlage wordt geopend) en dat je heel wat (financiële) schade kan berokkenen. Tip : wees zeer voorzichtig met het openen van bijlagen ! Ingeval van een onbekende afzender, open de bijlage(n) dan niet.

Ook kan het voorkomen dat U een brief in de brievenbus krijgt met verzoek een geldsom te storten op een bepaalde rekening met de vermelding dat het ingezamelde geld zal dienen voor onderzoek in het kader van de corona-crisis. Soms beweert men dat het een geldinzamelactie voor slachtoffers van het virus betreft. Wees ook hier achterdochtig.

Malafide websites verkopen valse geneesmiddelen, medische hulpstukken en voedingssupplementen.

Bij deze een warme oproep om voorzichtig te zijn en medische producten enkel te kopen bij erkende apotheken. Wens je online geneesmiddelen te bestellen, doe dit dan enkel via een internetapotheek die erkend is door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Je vindt de lijst van erkende online apotheken via deze link .

Producten die oplichters aanbieden zijn o.a. : mondkapjes, alcoholgels, desinfecterende middelen, …