Rechtzetting artikel in onze Wokra politiekrant nr.23 07/2020

Betreft het artikel "Parkeren - wat mag & wat niet".

Oversteekplaatsen en fietspaden, hou er afstand van!

“Parkeren mag op 5 meter afstand van oversteekplaatsen en fietspaden. Deze regel werd ingesteld voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers”.

Rechtzetting: “Stilstaan en parkeren mag tot maximum 5 meter voor de oversteekplaatsen. Stilstaan en parkeren op fietspaden is verboden. Deze regels werden ingesteld voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers” (artikel 24 van de Wegcode).