Resultaten controle (dd. 29/02) van de Vlaamse belastingsdienst

Eind februari hield de Vlaamse belastingsdienst samen met de PZ Wokra een controle op ons grondgebied. Hieronder vindt u de resultaten van die dag.

Resultaten Vlaamse belastingsdienst :

 • Achterstallige verkeersbelasting geïnd: 11410,06€
 • 13 te laat (of niet-gekeurde) voertuigen geïnd : 1508€ 
 • 7 controles buitenlandse nummerplaten waarvan 1 niet in orde. Boete wordt berekend en opgestuurd.
 • 1 voertuig werd getakeld wegens niet betalen achterstallige verkeersbelastingen.

 

Resultaten politie :

 • 2 voertuigen bleken niet verzekerd en werden getakeld
 • 1 voertuig werd getakeld omdat de bestuurder niet in het bezit was van een geldig rijbewijs
 • 1 PV werd opgemaakt voor toevertrouwen voertuig aan persoon zonder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs
 • 7 OI's voor gebruik van GSM achter het stuur
 • 1 OI voor onleesbare kentekenplaat
 • 3 PV's voor allerhande inbreuken op het rijbewijs
 • 1 persoon werd van zijn vrijheid beroofd wegens openstaande seining illegaal verblijf