Verwelkoming Korpschef

Geachte bezoeker,

Bij deze heet ik u van harte welkom op de website van de lokale politie WOKRA. De Politiezone die is samengesteld uit de gemeenten Wezembeek-Oppem en Kraainem, situeert zich in de provincie Vlaams-Brabant en grenst aan de Brussels hoofdstedelijk gewest.

U zal vaststellen dat deze site vrij laat na de politiehervorming tot stand is gekomen. Echter werd in eerste instantie geïnvesteerd in de totstandkoming van het nieuwe politiehuis en in de aanwerving van competente medewerkers.
Een enthousiaste groep van een 67-tal politiemensen waaronder 12 burgers zet zijn beste beentje voor om u een optimale politieservice aan te bieden in het kader van een gemeenschapsgerichte politiezorg.

Een nauw contact met onze inwoners en een hechte samenwerking met de lokale besturen zijn van primordiaal belang voor een efficiënte politiewerking. Wij zijn als politie dus vragende partij om samen met u aan uw veiligheid te werken.

Daar wij een kleine politiezone zijn, is het onmogelijk het onthaal in het politiehuis 24u op 24 open te houden. Er zijn echter altijd interventieploegen op het terrein te uwer beschikking, ook buiten de openingsuren. Deze mensen kan u bereiken via het nummer 02/766.18.18 (tijdens de openingsuren) of via het nummer 101 of 112 (buiten de openingsuren).
Wie zich persoonlijk aanbiedt, kan gebruik maken van de deurtelefoon aan de Molenweg 20 te Wezembeek-Oppem na sluitingsuur.
Bel liever eens te veel dan te weinig, liever eens te vroeg dan te laat.

Ik wens u veel surfplezier op deze website die naar de toekomst toe regelmatig zal worden bijgewerkt om u op de hoogte te houden van allerlei ontwikkelingen op het gebied van de criminaliteit in de zone, de politieacties en hun resultaten en verder de politiewerking in het algemeen.

Johan Vander Veken
Hoofdcommissaris van Politie
Korpschef PZ WOKRA