Vuurwerk verboden

In onze politiezone is het verboden om vuurwerk af te steken, ook tijdens de eindejaarsperiode.

vuurwerkpijlen

Hierbij refereren wij naar het artikel 42 van ons algemeen politiereglement:

Artikel 42

  • Het is, behoudens bezit van een geldige verkoopsvergunning, verboden om het even welk vuurwerk te koop te stellen of te verdelen.

  • Bij toepassing van het decreet van 29 april 2019 is het eveneens verboden vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen of andere zaken te laten ontploffen en wensballonnen op te laten.  

  • Vuurwerk, voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen, wensballonnen, gebruikt in strijd met bovenvermelde bepalingen, zullen in beslag worden genomen.

  • De burgemeester is er toe gemachtigd een voorafgaande toestemming te verlenen om feestvuurwerk af te steken.

  • Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve maatregel of een administratieve geldboete van maximum 350 euro. 

Labels