Nieuws

Onze "vragen" rubriek werd aangevuld met informatie in de vorm van een presentatie over oplichting via internet.

Klik hier!

Ook lokale politie Wokra deed mee aan de snelheidsmarathon van 08.10 op 09.10.2019. U vindt hieronder de resultaten (met vermelding van de plaats van de metingen) :

Op dinsdag 08.10.2019 om 19u00 vindt een informatiesessie plaats in de raadszaal van het gemeentehuis te Kraainem (gelegen Arthur Dezangrélaan, nr 17 te 1950 Kraainem), handelend over criminaliteit (in het algemeen), cybercrime (in het bijzonder) en de meest voorkomende verkeerstekens en -regels inzake de wegcode m.b.t. grondgebied Wokra.

Tijdens de week van 16 tot en met 22 september loopt de provinciale actie met als thema's alcohol en afleiding achter het stuur (GSM/tablet). Gedurende die week zal een nultolerantie gelden en wie deze overtredingen begaat zal door het parket gedagvaard worden voor de rechtbank, er zal tevens geen minnelijke schikking worden voorgesteld.

Op 27/08/2019 om 01:15 uur werd een getuige gewekt door lawaai afkomstig van de openbare weg Baron Albert D'huartlaan te 1950 KRAAINEM. Hierop is de getuige onmiddellijk aan het venster van zijn slaapkamer gaan kijken en kon hij zien dat er 3 jongeren in het voertuig BMW van zijn buren aan het inbreken waren.