Je wilt parkeren in een blauwe zone?

In een aantal straten en pleinen is de parkeertijd beperkt omdat ze in de blauwe zone liggen. In deze zone is het verplicht de parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter de voorruit van de wagen te leggen.

De locaties waar het gebruik van een parkeerschijf verplicht is, herkent men aan de blauwe verkeersborden met de witte P en het symbool van een parkeerschijf.

Op bepaalde plaatsen werden ook wegmarkeringen met het pictogram van een parkeerschijf aangebracht aan het begin van de blauwe zone.

Wanneer de parkeerschijf gebruiken?

In de blauwe zone is het gebruik van de parkeerschijf verplicht van 9 uur tot 18 uur, alle dagen behalve op zon- en feestdagen, tenzij er andere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie.

Met een geldige parkeerschijf kan men 2 uur parkeren, te rekenen vanaf het uur dat werd aangeduid op de schijf. Een onderbord geeft eventuele uitzonderingen aan.

Bij het verstrijken van de maximaal toegelaten parkeertijd moet men de parkeerplaats verlaten hebben.

Hoe de parkeerschijf gebruiken?

De indeling op de parkeerschijf gebeurt in stappen van een half uur. Plaats de pijl van de parkeerschijf op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst. Komt men bijvoorbeeld om 12.06 uur aan, dan schuift men de pijl op 12.30 uur.

Leg de parkeerschijf tot slot duidelijk zichtbaar achter de voorruit van de wagen.

Lees ook : artikel_politiekrant_18e_editie

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Wokra via het contactformulier of telefonisch via 02 766 18 18.