Algemeen politiereglement WOKRA

De gemeenten Wezembeek-Oppem en Kraainem maken samen deel uit van de politiezone Wokra.

In het nieuwe algemeen politiereglement WOKRA werden per thema de plichten van de inwoners opgesomd en ook de daarbij horende sanctie in geval van overtreding. Het vernieuwde algemeen politiereglement werd in zitting van 26.06.2018 door de gemeenteraad van Kraainem goedgekeurd. De gemeenteraad van Wezembeek-Oppem keurde het algemeen politiereglement (APR) goed in zitting van 17 december 2018. Sinds 21.01.2019 is dit politiereglement van toepassing op het gehele grondgebied Wokra (Wezembeek-Oppem en Kraainem).

Zo vindt u in het nieuw politiereglement de richtlijnen betreffende netheid, veiligheid en lawaai in de gemeente. Ook de regels die gelden in de groene ruimtes of voor dieren vindt u er gedetailleerd in terug. Niet alle inbreuken kunnen zomaar worden opgenomen in het nieuwe politiereglement gezien er een hele reeks specifiek wetgevingen bestaan (Bvb. Vlarem, afvalstoffendecreet, …..) die hinder en overlast kunnen inperken.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 02 766 18 18.