Over ons

Politiezone Pajottenland wordt geleid door verschillende bestuursorganen. Hieronder vind je een kort overzicht.

Naast het bedenken en ontwikkelen van plannen voor de toekomst, zoals bijvoorbeeld in ons zonaal veiligheidsplan en de bijhorende actieplannen, is het ook belangrijk om voldoende aandacht te schenken aan het analyseren van het verleden.

Alleen op die manier kunnen we als korps leren uit de voorbije jaren en onze toekomstige aanpak, indien nodig, bijsturen.

Het jaarverslag bestaat voortaan enkel onder de vorm van een website. Dit is zowel naar vorm, als naar inhoud innoverend ten opzichte van de vorige jaren.

Via een groot aantal linken laat het de lezer toe op een eenvoudige wijze meer achtergrondinformatie te verzamelen over die onderwerpen of items waar zijn interesse naar toe gaat.

Bovendien wordt dit jaarverslag steeds up-to-date gehouden. Hierdoor vormt dit gewijzigde jaarverslag een open boek, een directe toegang tot een kijk achter de schermen, van de werking van uw politiezone.

De vorige edities kan je hier raadplegen.

Onze politiezone en zijn organogram.

De Politiezone Pajottenland heeft beslist een centrale politiepost op te richten

Teneinde de bevolking te informeren op een objectieve en transparante manier, nodigt de politie iedereen, die meer informatie zoekt over het project politiehuis, uit om deze pagina regelmatig te consulteren.

"Veiligheid, samen gaan we ervoor!"

De Politie speelt verschillende rollen in onze samenleving - en ze zijn allemaal even essentieel. De Politie is daarom voortdurend op zoek naar collega's met de meest gevarieerde achtergrond. Bij de politie hebben niet enkel behoefte aan politieambtenaren (van agent tot commissaris), maar ook aan ondersteunend burgerpersoneel zoals informatici, boekhouders, dokters, technici en andere specialisten.

Voor gelijk welke functie garandeert de Politie jou een carrière met veel verantwoordelijkheden waarin je inzet beloond zal worden.

Lijkt dit een uitdaging voor jou?

In deze rubrieken kan je de zonale reglementen terugvinden die het resultaat zijn van overleg tussen alle gemeenten van de politiezone Pajottenland, met name Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen.

In het kader van de Ministeriële Omzendbrief PLP 44, zijn de politiezones verplicht een zonaal veiligheidsplan (ZVP) op te stellen en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.

Het zonaal veiligheidsplan biedt een overzicht van de organisatieontwikkeling binnen de lokale politie en laat toe om via evaluatie en heroriëntatie een optimale kwaliteit van het politiewerk te garanderen. Het houdt rekening met de verwachtingen van de burger, van de verschillende partners en bevat tevens de federale prioriteiten.