Zonale Reglementen

In deze rubrieken kan je de zonale reglementen terugvinden die het resultaat zijn van overleg tussen alle gemeenten van de politiezone Pajottenland, met name Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen.

Naar aanleiding van falende alarminstallaties, dronken personen of personen die zich in een soortelijke toestand bevinden ten gevolge van het gebruik van verdovende middelen of hallucinatie verwekkende middelen, overlast door het gedrag van personen op de openbare plaats of in publiek toegankelijke plaatsen, worden heel wat tussenkomsten uitgevoerd door de lokale politie die zorgen voor heel wat bijkomende kosten.

De gemeenten keurden een politieverordening goed met betrekking tot het organiseren van voor het publiek toegankelijke feestelijkheden en evenementen.

 • Bever : op 17 juni 2013
 • Galmaarden : 25 maart 2014
 • Gooik : op 28 mei 2013
 • Herne : op 22 juni 2016
 • Lennik : op 25 november 2013
 • Pepingen : op 25 juni 2013

Je kan deze reglementen terugvinden via de websites van de verschillende gemeenten :

Het algemeen politiereglement werd herzien in functie van de nieuwe wet op de gemeentelijke sancties van 24 juni 2013, aanpassingen VLAREM en de regelgeving rond Ruimtelijke Ordening. Voor de zes gemeenten van de PZ Pajottenland werd een uniform politiereglement opgesteld.

Er werd een uniform reglement goedgekeurd met betrekking tot de brandveiligheid in horecazaken. Dit reglement werd goedgekeurd in de volgende gemeenten :

 • Bever : op 22 maart 2007
 • Galmaarden : op 22 mei 2007
 • Gooik : op _____
 • Herne : op 3 november 2007
 • Lennik : op 25 juni 2007
 • Pepingen : op 24 mei 2007

Je kan deze reglementen terugvinden via de websites van de verschillende gemeenten :

In de Politieraad werd het dossier goedgekeurd voor de installatie van 2 trajectcontroles op gewestwegen op het grondgebied van de politiezone Pajottenland. Daarnaast ontvangen de gemeente- en politiediensten talrijke klachten van allerhande vormen van overlast, niet op zijn minst verbonden aan de verkeerssituatie en het wegennet in de regio en inzake sluikstorten. Ook is er een steeds groter wordende algemene en permanente dreiging op de openbare ruimte, op kritieke infrastructuren en op druk bezochte plaatsen en evenementen.

Er werd een uniform reglement goedgekeurd met betrekking tot de inrichtingen van tijdelijke aard (kermissen, markten en tenten). Dit reglement werd goedgekeurd in de volgende gemeenten :

 • Bever: op 22 maart 2007
 • Galmaarden : op 22 mei 2007
 • Gooik : op _____
 • Herne : op 3 november 2007
 • Lennik : op 25 juni 2007
 • Pepingen : op 24 mei 2007

Je kan deze reglementen terugvinden via de websites van de verschillende gemeenten :