Commissariaten

Om je zo goed mogelijk bij te staan zijn er zes wijkposten verspreid over het grondgebied van de politiezone Pajottenland. Deze dienen als zonaal aanspreekpunt.