Nieuws

Update dd 30-04-2021!

Ingevolge de maatregelen naar aanleiding van het corona-virus heeft de lokale Politie Pajottenland besloten haar openingsuren te wijzigen.  Deze gelden voorlopig van 16 maart 2020 tot en met 30 april 2021.

De politieraad van de politiezone Pajottenland vergadert op maandag 12 april 2021 om 14 uur. De vergadering vindt virtueel plaats via Teams. Het openbaar gedeelte is te volgen via livestream.

Volg de livestream via deze link.

De Lokale Pajottenland heeft besloten om volgend voertuig te verkopen :

Volkswagen Caddy

Ben je in het bezit van een geneutraliseerd wapen voor 14 september 2018?
Doe dan zo spoedig mogelijk aangifte (ten laatste 14 maart 2021)!

Voor meer info, klik hier.