Het Algemeen Politiereglement

Het algemeen politiereglement werd herzien in functie van de nieuwe wet op de gemeentelijke sancties van 24 juni 2013, aanpassingen VLAREM en de regelgeving rond Ruimtelijke Ordening. Voor de zes gemeenten van de PZ Pajottenland werd een uniform politiereglement opgesteld.

Het algemeen politiereglement vormt het basisreglement voor de 6 gemeenten wat de regeling en handhaving betreft voor openbare netheid en gezondheid, voor openbare veiligheid en vlotte doorgang in de openbare ruimte, voor de openbare rust en orde. Het is de gemeenschappelijke basis voor de 6 gemeenten van het Pajottenland.

Ondertussen werd dit reglement reeds goedgekeurd in de volgende gemeenten :

  • Bever : op 21 maart 2017
  • Gooik : op 31 oktober 2017
  • Herne : op 22 november 2017
  • Lennik : op 27 maart 2017
  • Pepingen : op 27 juni 2017

Je kan dit reglement hier vinden.