Amnestieperiode voor niet geregistreerde vuurwapens

Momenteel bevinden we ons in een uitzonderlijke periode inzake de wapenwetgeving. Sinds maart 2018 loopt er een amnestieperiode en deze duurt nog tot 31 december 2018. Concreet wil dit zeggen dat wapenhouders nu de kans hebben om zich in regel te stellen met de Nieuwe Wapenwetgeving.

Heeft u dus vuurwapens die nog niet geregistreerd zijn bij onze diensten en waarvoor er dus nog nooit een vergunning werd aangevraagd in het verleden?

Heeft u een vuurwapen waarvan de bestaande, verouderde vergunning niet werd geregulariseerd tijdens de daarvoor voorziene periode van 8 juni 2006 tot 31 oktober 2008?

In de lopende amnestieperiode kan dit gebeuren zonder verdere gerechtelijke vervolging. Aarzel niet en maak zeker gebruik van deze gelegenheid omdat u nadien het risico loopt vervolgd te worden door het parket met de bijhorende financiële gevolgen. U wordt momenteel dus niet bestraft ook al bent u illegaal in het bezit van een vergunningsplichtig vuurwapen.

Alleen u, als eigenaar, kan het wapen laten registreren. Na registratie kan u het wapen:

  1. doorverkopen aan derden, die het wapen voorhanden mogen hebben;
  2. doorverkopen aan een wapenhandelaar;
  3. doorverkopen aan een verzamelaar, indien het wapen binnen de verzameling past;
  4. zelf behouden op voorwaarde dat u voldoet aan alle eisen gesteld door de Wapenwet van 8 juni 2006 (info bij dienst wapenbeheer);
  5. laten neutraliseren;
  6. vrijwillig afstaan.

Onze wapendienst heeft de voorbije maanden al 215 dossiers op deze manier correct kunnen afhandelen. Vanaf 01 januari 2019 riskeert u gerechtelijke vervolging.

Aarzel daarom niet om contact op te nemen met de wapendienst via het algemeen telefoonnummer (02/464.12.00) of via mail (PZ.Dilbeek.Wapens@police.belgium.eu).  

Enkel op afspraak kan u zich aanbieden met uw wapen(s) bij onze wapendienst. Wacht niet tot het laatste moment!