De laatste der Mohikanen uitgewuifd

Vanaf 1 september 2022 gaat onze collega, Ives Motte, met pensioen. Daarmee verdwijnt ook de functie van agent van politie uit ons organiek kader, omdat we kiezen voor een meer polyvalente inzet van medewerkers.

Foto agent

Ives werd in april 2008 benoemd als agent in de PZ Dilbeek. Als 48-jarige had hij er toen al een carrière in de privé op zitten en vond hij zijn weg naar de politie. Hij koos ervoor om zich tijdens de rest van zijn loopbaan in te zetten voor het verhogen van de verkeersveiligheid in Dilbeek. Bij de verkeersdienst was Ives een gewaardeerde collega die nooit ziek was en mee door weer  en wind de baan op ging voor verkeerscontroles. Hij was onze vaste flitser en beheerde de vaste en mobiele camera’s op ons grondgebied. Enkele duizenden leerlingen kregen doorheen de jaren verkeerslessen en fietsbegeleiding van Ives. Op het verkeersfestival was hij ook telkens op post.

Ives heeft er een totale loopbaan van 45 jaar op zitten met een mooie afsluiter binnen onze politiezone. Wij willen iedereen een kans geven om vanuit een andere achtergrond de sprong naar politie te wagen, bijvoorbeeld voor wijkwerking of verkeer. Als je interesse hebt om bij ons te komen werken, neem dan zeker eens contact op via pz.dilbeek.personeel@police.belgium.eu of via 02 464 12 00.

Wij wensen Ives nog heel veel mooie jaren om te genieten van zijn welverdiend pensioen!