Resultaten flexactie illegale economie PACE

Op 17 maart 2023 verleende de Politieassociatie Centrum (PACE), bestaande uit de politiezones AMOW, Dilbeek en TARL, de sterke arm aan de inspectiediensten tijdens een gecoördineerde flexactie. Op initiatief van de arrondissementele inspectiecel Halle-Vilvoorde werd een controle georganiseerd in 19 handelspanden en werven in Dilbeek. Zes inspecteurs (van de RVA, RSZ, RSVZ, de FOD Financiën en de Economische Inspectie), een parketmagistraat van Halle-Vilvoorde en 8 politiemedewerkers verdeelden zich over 2 gemengde controleteams.

Van de 19 gecontroleerde panden bleken er 7 met alles in orde te zijn. In totaal werden 29 inbreuken vastgesteld met een waarschuwing, proces-verbaal of verder onderzoek tot gevolg. Er werd één persoon aangetroffen zonder geldige verblijfspapieren.

Dit was de tweede flexactie met de inspectiediensten in PACE-verband. Tijdens de eerste succesvolle actie op 4 februari 2023 werden 41 handelspanden gecontroleerd, voornamelijk op het grondgebied van PZ AMOW. Ditmaal vonden de controles plaats in Dilbeek. In de toekomst zullen deze gecoördineerde acties nog meermaals georganiseerd worden.

Labels