Wat is een fietszone?

Vanaf 1 april 2023 zullen fietsstraten geleidelijk aan omgevormd worden naar fietszones. De bestaande fietsstraten blijven in elk geval nog jaren gelden.

Fietszone

Een fietszone/fietsstraat is een straat of een gebied dat ingericht is als fietsroute, maar waarop auto’s zijn toegestaan. Dit wordt aangeduid met een verkeersbord (F111) en met signalisatie op het wegdek. In een fietszone krijgen de fietsers een prominente plaats. De auto is er als het ware te gast.

Volgende regels zijn er geldig:

  • Motorvoertuigen zijn toegelaten, maar mogen fietsers niet inhalen.
  • De maximum snelheid is 30 km/u 
  • Fietsers mogen er de hele breedte van de rijbaan gebruiken als het een eenrichtingsstraat is. Is er verkeer toegelaten in beide richtingen, dan mogen fietsers de helft van de breedte aan de rechterzijde gebruiken.
  • Elektrisch aangedreven fietsen, ook speedpedelecs, worden als fietsen beschouwd in deze straat/zone, maar ook voor hen is de maximum snelheid 30 km/u.
  • Fietsers mogen wel andere fietsers inhalen, zolang ze maar onder de snelheidslimiet blijven.
  • Fietsen mogen ook gemotoriseerd verkeer inhalen. Dat moet wel gebeuren langs links, tenzij er een file is, dan mag het ook langs rechts.

De voorrangsregels blijven gelden.

Labels