Wat is een zoenzone?

Een zoenzone is een voorziening dicht bij bvb. een station of een school om reizigers of schoolkinderen veilig te kunnen afzetten of ophalen.

Verkeersbord parkeerverbod

Een zoenzone is niet opgenomen in de Belgische wegcode. Het laten in- en uitstappen van personen valt onder "stilstaan" (niet parkeren). Het is dus geen parkeervoorziening, maar een deel van de openbare weg waar een parkeerverbod geldt en waar stilstaan (om personen te laten in- en uitstappen) meer expliciet is toegestaan. Dit wordt vaak aangeduid met aanvullende onofficiële borden onder het nodige verkeersbord E1 (parkeerverbod).Bij onze Dilbeekse scholen wordt het bord E1 vaak voorzien van een onderbord met daarop een tijdsaanduiding. Buiten deze uren mag er wel geparkeerd worden op de strook. Kan je passagier niet zelfstandig in-uitstappen? Parkeer dan op een parkeerplaats.

Er kan geverbaliseerd worden door zowel politie als gemeentelijke vaststellers.

Labels