Werken Ninoofsesteenweg Schepdaal

Van half maart tot eind april 2023 worden er uitbreidings- en aanpassingswerken uitgevoerd aan het waternet langsheen de Ninoofsesteenweg in Schepdaal, meer bepaald tussen het kruispunt Jan De Trochstraat/Ijsbergstraat en de Pedestraat.

Verkeersbord wegenwerken

De werken zullen er in twee fasen verlopen:

  • Fase1: van donderdag 16 maart tot eind maart

Werken op de Ninoofsesteenweg richting Ninove, vanaf de Jan De Trochstraat tot de spoorwegbrug (Pedestraat). Daarbij wordt de rechterrijstrook afgesloten. Al het verkeer moet naar één rijstrook in de richting van Ninove. 

Begin volgende week (20 maart) zal het kruispunt met de Jan De Trochstraat en de Ninoofsesteenweg afgesloten worden. Er zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn langs dit kruispunt. Een omleiding wordt voorzien via de Bodegemstraat. 

  • Fase 2: van eind maart tot half april

Werken op de Ninoofsesteenweg vanaf de Pedestraat tot aan het kruispunt met de Ijsbergstraat. Daarbij zullen beide rijstroken in de richting van Brussel afgesloten worden. 

Al het verkeer zal afgeleid worden naar de rijstroken richting Ninove. Er zal daar slechts één rijstrook beschikbaar zijn in elke rijrichting. Hierdoor verwachten we tijdens de ochtend- en avondspits heel wat hinder.

 

Wij vragen respect te hebben voor de werklieden van deze wegenwerken. Pas je snelheid aan volgens de aangegeven borden en rijd voorzichting.

 

Labels