Persbericht: 101-melding door alerte inwoner Affligem leidt tot dagvaarding door parket Halle-Vilvoorde

Op 27 november 2019 rond 9u ’s ochtends signaleerde een alerte inwoner uit Affligem via het 101-nummer verdachte handelingen in de  Maaimeersstraat te Affligem.

De melder had gezien hoe een man een aktetas in een tuin had gelegd en nadien de plaats had verlaten. De melder gaf de politie ook een duidelijke persoonsbeschrijving van de verdachte.

De verdachte kon na uitgebreide patrouille door de interventieploegen van de politiezone TARL worden geïntercepteerd op het kruispunt van de Verbindingsstraat met de J.B. Callebautstraat te Affligem.

Ondertussen werd door de politie vastgesteld dat de aktetas werd ontvreemd uit een voertuig dat op de Verbindingsstraat geparkeerd stond.

De verdachte werd wegens diefstal uit een voertuig vervolgd door het parket Halle-Vilvoorde volgens de snelrechtprocedure en wordt gedagvaard voor de rechtbank van eerste aanleg op 18 december 2019.

De politiezone TARL dankt de alerte inwoner uit Affligem voor het onmiddellijk contacteren van het 101-noodoproepnummer op het moment van de vaststelling van verdachte handelingen