Persbericht: 15 van 610 gecontroleerde bestuurders betrapt op dronken rijden tijdens verkeersactie ‘weekend zonder alcohol’

Van vrijdag 13/01/2023 tot en met zondag 15/01/2023 voerde de politiezone TARL intensieve controles uit in het kader van het 'weekend zonder alcohol'.

In totaal werden 610 voertuigen gecontroleerd. Tijdens het hele weekend werden 15 rijbewijzen ingehouden voor 3u of 6u inzake alcoholintoxicatie.

weekend zonder alcohol

Te Affligem werden 218 voertuigen gecontroleerd. Er werden 8 inbreuken vastgesteld. 4 bestuurders legden een positieve ademtest af waarna een inhouding van het rijbewijs volgde. Overige vaststellingen: 1 bestuurder werd geverbaliseerd voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, 1 bestuurder bleek niet te beschikken over een geldig keuringsbewijs, 1 bestuurder bleek onder invloed van drugs. Bijkomend werd er een gebruikshoeveelheid drugs in beslag genomen waarvoor een proces-verbaal opgesteld werd voor wederrechtelijk bezit van verdovende middelen.

Te Roosdaal werden 164 voertuigen gecontroleerd. Er werden 4 inbreuken vastgesteld. 3 bestuurders legden een positieve ademtest af waarna een inhouding van het rijbewijs volgde. 1 voertuig stond niet-reglementair geparkeerd.

Te Ternat werden 149 voertuigen gecontroleerd waarvan 5 bestuurders een positieve ademtest aflegden waarna een inhouding van het rijbewijs volgde.

Te Liedekerke werden 79 voertuigen gecontroleerd waarvan 3 bestuurders een positieve ademtest aflegden waarna een inhouding van het rijbewijs volgde.