Persbericht: 2-daagse verkeersactie en patrouilles politiezone TARL leiden tot 16 inbreuken COVID-maatregelen (weekoverzicht: 16-22/11/2020)

Op vraag van de overheden en sinds de verstrenging van de corona-maatregelen werd ook de handhaving in de politiezone TARL opnieuw opgedreven.

De noodzaak aan handhaving blijkt uit onderstaande tussenkomsten. Burgers kunnen zowel verdachte handelingen, personen of voertuigen als inbreuken op de corona-maatregelen melden via het 101-noodoproepnummer. Deze tussenkomsten beogen toezicht op de naleving van de overheidsmaatregelen en het minimaliseren van het aantal besmettingen. Onze politiemedewerkers doen dit met gevaar voor hun eigen gezondheid en die van hun naasten. Overtreders werken het aantal besmettingen enkel maar in de hand en belasten onnodig de zorghulpverlening door dokters en in de ziekenhuizen.  

Evalueer of je handelingen verspreiding van het virus in de hand kunnen werken. Zo ja, stel ze uit of voer ze niet uit. Consulteer https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/  of raadpleeg de infonummers bij twijfel: 0800 14 689.  

Weekoverzicht: maandag 16 november 2020 tot en met vrijdag 20 november 2020

Op maandag 16 november werd te Ternat tijdens een verkeerscontrole 1 persoon geverbaliseerd omwille van de avondklok.

Op vrijdag 20 november werd te Liedekerke 1 persoon geverbaliseerd omwille van het maken van geen essentiële of niet-uitstelbare verplaatsing tijdens de geldende avondklok.

Weekendoverzicht: zaterdag 21 november 2020 en zondag 22 november 2020

Op zaterdag 21 november werd in Ternat 3 personen geverbaliseerd omwille van het niet-respecteren van de avondklok. 5 personen werden geverbaliseerd wegens inbreuk op het samenscholingsverbod. Zij werden door de coronapatrouille gespot toen ze met 5 instapten in een voertuig aan een tankstation. Onder hen werden 2 persoon reeds in het verleden geverbaliseerd voor het niet naleven van de Covid maatregelen.

Op zondag 22 november werden te Ternat tijdens een verkeerscontrole 6 personen geverbaliseerd omwille van de avondklok. 2 personen begingen reeds meermaals inbreuken voor feiten inzake volksgezondheid. Bij 1 persoon werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken naar aanleiding van een positieve alcoholtest.