Persbericht: 2 repatriëringen naar Georgië na verdachte handelingen aan winkelketen OKAY in Ternat

Op maandag 13 mei 2019 heeft de politiezone TARL 3 personen afkomstig uit Georgië bestuurlijk aangehouden in het kader van de Vreemdelingenwetgeving.

Medewerkers van winkelketen OKAY te Ternat alarmeerden onze diensten naar aanleiding van verdachte gedragingen in de winkel.

Na controle van de personen bleek geen van hen goederen bij zich te hebben. De 3 betrokkenen hadden een Georgisch paspoort op zak. 2 van hen verbleven in het land zonder verblijfsvergunning.

Na contact met de dienst Vreemdelingenzaken werden beide personen overgebracht naar het gesloten centrum te Vottem met het oog op repatriëring naar het herkomstland. De derde persoon mocht beschikken.