Persbericht: 26 inbreuken COVID-maatregelen op grondgebied politiezone TARL (weekoverzicht: 18/01/2021 – 24/01/2021)

Op vraag van de overheden en sinds de verstrenging van de corona-maatregelen werd ook de handhaving in de politiezone TARL opnieuw opgedreven.

avondklok

De noodzaak aan handhaving blijkt uit onderstaande tussenkomsten. Burgers kunnen zowel verdachte handelingen, personen of voertuigen als inbreuken op de corona-maatregelen melden via het 101-noodoproepnummer. Deze tussenkomsten beogen toezicht op de naleving van de overheidsmaatregelen en het minimaliseren van het aantal besmettingen. Onze politiemedewerkers doen dit met gevaar voor hun eigen gezondheid en die van hun naasten. Overtreders werken het aantal besmettingen enkel maar in de hand en belasten onnodig de zorghulpverlening door dokters en in de ziekenhuizen.  

Evalueer of je handelingen verspreiding van het virus in de hand kunnen werken. Zo ja, stel ze uit of voer ze niet uit. Consulteer https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/  of raadpleeg de infonummers bij twijfel: 0800 14 689.  

Weekoverzicht: maandag 18 januari 2021 tot en met vrijdag 22 januari 2021

Op dinsdag 19 januari 2021 werd te Liedekerke tijdens een controle 1 persoon geverbaliseerd omwille van het niet respecteren van de avondklok. Deze persoon werd reeds eerder geverbaliseerd voor het niet naleven van de Corona-maatregelen. 

In Ternat werd 1 persoon geverbaliseerd omwille van de avondklok en werd hiervoor reeds in het verleden geverbaliseerd voor het niet naleven van de Corona-maatregelen.

Op woensdag 20 januari 2021 werden te Affligem naar aanleiding van een interventie 5 personen geverbaliseerd omwille van samenscholing.

Op vrijdag 22 januari 2021 werd te Ternat 1 persoon geverbaliseerd omwille van het niet-naleven van het verplaatsingsverbod.

Weekendoverzicht: zaterdag 23 januari 2021 tot en met zondag 24 januari 2021

Op 24 januari 2021 werden te Liedekerke 3 personen geverbaliseerd op het voetbalveld gelegen in de Sportlaan omwille van het niet-naleven van het samenscholingsverbod. Twee personen werden reeds eerder geverbaliseerd wegens het niet-naleven van de Corona-maatregelen.

In Roosdaal werden 4 personen geverbaliseerd tijdens een verkeersdispositief op de Ninoofsesteenweg omwille van het niet-naleven van de avondklok.

In Ternat werd 1 persoon op de Assesteenweg geverbaliseerd omwille van het verplaatsingsverbod. Tijdens een verkeersdispositief op de Assesteenweg werden nog eens 5 personen geverbaliseerd omwille van het verplaatsingsverbod. 2 personen testten positief bij afname van een ademtest en drugtest waardoor het rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen. In de Statiestraat werden 5 personen aangetroffen die alcohol nuttigden onder het afdak van een plaatselijke school. Ze werden geverbaliseerd omwille van het niet-respecteren van de social distancing en het samenscholingsverbod.